Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Clinigau

Gallwch dderbyn gwybodaeth a dadansoddiadau arbenigol ynglŷn â phynciau perthnasol trwy gymryd rhan yn un o'n clinigau sector benodol.

Gallwch ofyn cyngor ynglŷn a phroblemau penodol neu wella eich sgiliau ac ymwybyddiaeth technegol. Os ydych yn ffermwr âr er enghraifft, byddwn yn gallu cymryd sampl o unrhyw gaeau sy'n peri pryder i chi, a'ch cynorthwyo i lunio cynllun gweithredu i ddatrys y problemau.

Gallai enghreiffitiau o’r pynciau gynnwys:

  • clinigau isadeiledd
  • clinigau agronomeg cnydau
  • clinigau dylunio adeiladau
  • clinigau signalau’r fuwch a’r llo

Bydd mwy o bynciau yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael.