Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

CPD

Mae Cyswllt Ffermio wedi datblygu system cofnodi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) sydd wedi’i ariannu’n llawn er mwyn cofnodi holl weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a hyfforddiant sy’n cael eu cwblhau gan gleientiaid cofrestredig yn ystod y rhaglen bresennol  gan gynnwys gweithgareddau fel:

  • Cyfarfodydd Grwpiau Trafod
  • Agrisgôp
  • Academi Amaeth
  • Digwyddiadau Safleoedd Arddangos
  • Hyfforddiant achrededig a gwblhawyd, gan gynnwys tystysgrifau a gyflawnwyd
  • E-ddysgu

Gallai’r system CPD hefyd cofnodi gweithgaredd CPD heb fod yn rhan o Cyswllt Ffermio ar gyfer hyfforddiant, digwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth neu gyfarfodydd a fynychwyd trwy gytundebau caffael, Cynlluniau Gwarant Ffermydd neu unrhyw weithgaredd arall y mae’r cleient cofrestredig yn ei ystyried yn bwysig fel rhan o’i datblygiad proffesiynol.

Gallai cleientiaid hefyd lwytho tystysgrifau i fyny i’r system fel bod unigolion yn cadw cofnodion yn ddiogel o fewn un system ar-lein sy’n rhoi cyfle i ddiwydiannau Amaeth a Choedwigaeth Cymru gael system cofnodi CPD  y gellid ei ddefnyddio at sawl diben.

 

Enghreifftiau pam fyddai cleientiaid angen cofnod CPD:

  • Gallai cyflogwyr ofyn i weld tystysgrifau dilys ar gyfer hyfforddiant
  • Gallai Ymweliadau Cynllun Gwarant Ffermydd fod angen tystiolaeth o’r hyfforddiant a gwblhawyd
  • Galla bydd cadwyni o archfarchnadoedd fod angen tystiolaeth o weithgaredd CPD

Mae modd lawr lwytho holl gofnodion CPD Cyswllt Ffermio mewn adroddiad sy’n medru cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Er mwyn cael mynediad at y cofnod CPD, mewngofnodwch i’ch cyfrif BOSS drwy Sign on Cymru.

 

Er mwyn dysgu mwy am y system gwyliwch y fideo hwn: