Welsh Government

Cyfnewidfa Rheolaeth

RECRIWTIO NAWR! CYLLID O HYD AT £4,000 AR GAEL!

Mae rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio yn chwilio am wyth unigolyn uchelgeisiol sydd â ffocws pendant.

A hoffech chi...

  • ddysgu dulliau newydd a gwell o weithio yn y sector ffermio neu goedwigaeth?
  • ddarganfod mwy am agweddau gwahanol tuag at reolaeth busnes?
  • ehangu eich gwybodaeth, gallu technegol a’ch arbenigedd rheoli i roi cyfleoedd datblygu newydd ar lefel bersonol a busnes?

A fyddai gennych ddiddordeb mewn…

  • cymryd rhan mewn ymweliad â busnesau fferm neu goedwigaeth eraill o fewn yr UE, a/neu
  • groesawu rheolwr fferm neu goedwigaeth profiadol i’ch daliad?
  • rhannu canfyddiadau eich profiad dysgu gyda’r diwydiant ehangach trwy Cyswllt Ffermio?

Bydd cyfnod ymgeisio ar gyfer rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth ar agor rhwng 1 a 30 Mehefin 2017. 


DYDDIADAU ALLWEDDOL

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 30 Mehefin, 2017

Cyfweliadau: Disgwylir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad gyda phanel o feirniaid  dydd Llun 10 Gorffennaf a Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 2017 yn swyddfeydd Menter a Busnes, Aberystwyth, SY23 3AH.

Sioe Frenhinol Cymru: Bydd y rhai sy’n cael eu dewis yn cael gwahoddiad i seremoni swyddogol ar 24 Gorffennaf, 2017.


Cliciwch yma i weld cyn-ymgeiswyr llwyddiannus.

Amcanion y Gyfnewidfa Rheolaeth yw galluogi'r rhai a ddewiswyd i:

- ddysgu dulliau newydd a gwell o weithio yn y sector ffermio neu     goedwigaeth

- ddarganfod mwy am agweddau gwahanol tuag at reolaeth             busnes

- ehangu eu gwybodaeth, gallu technegol a’ch arbenigedd rheoli i roi cyfleoedd datblygu newydd ar lefel bersonol a busnes

Bu'r grŵp diwethaf yn:

  • cymryd rhan mewn ymweliad â busnesau fferm neu goedwigaeth eraill o fewn yr UE, a/neu
  • croesawu rheolwr fferm neu goedwigaeth profiadol wedi’i hyfforddi’n briodol i’w daliad
  • rhannu canfyddiadau eu profiad dysgu gyda’r diwydiant ehangach trwy Cyswllt Ffermio