Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cyfnewidfa Rheolaeth

RECRIWTIO NAWR! CYLLID O HYD AT £4,000 AR GAEL AR GYFER YSGOLORIAETH DEITHIO!

Mae rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio yn chwilio am wyth unigolyn uchelgeisiol sydd â ffocws pendant.


                          

Rydym eisiau clywed oddi wrthych os ydych yn awyddus i...

 • ddysgu dulliau newydd a gwell o weithio yn y sector ffermio neu goedwigaeth?
 • ddarganfod mwy am agweddau gwahanol tuag at reolaeth busnes?
 • ehangu eich gwybodaeth, gallu technegol a’ch arbenigedd rheoli i roi cyfleoedd datblygu newydd ar lefel bersonol a busnes?

Byddai diddordeb gennych mewn...

 • cymryd rhan mewn ymweliad â busnesau fferm neu goedwigaeth eraill o fewn yr UE, a/neu
 • croesawu rheolwr fferm neu goedwigaeth profiadol wedi’i hyfforddi’n briodol i’w daliad?
 • rhannu canfyddiadau eich profiad dysgu gyda’r diwydiant ehangach trwy Cyswllt Ffermio?

Cliciwch yma i weld cyn-ymgeiswyr llwyddiannus.

 

                                 

Sut allwch chi elwa

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu llawer o wybodaeth a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth dechnegol a’u gallu busnes, yn ogystal â gwella elfen gystadleuol a hyfywedd eu busnesau.

Nodau’r rhaglen hon yw…

 • galluogi’r ddwy ochr i adnabod cyfleoedd datblygu i gefnogi dysgu ar lefel bersonol a busnes
 • hwyluso’r broses o drosglwyddo gwybodaeth a’i roi ar waith er mwyn sicrhau arfer gorau arloesol
 • archwilio agweddau arloesol tuag ar reolaeth fferm neu goedwigaeth a allai gynorthwyo i adfer, cadw neu wella ecosystemau
 • hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau a chefnogi’r symudiad tuag at economi carbon isel sy'n gallu gwrthsefyll hinsawdd yn y sectorau amaeth, bwyd a choedwigaeth
 • meithrin enciliad carbon mewn amaethyddiaeth a choedwigaeth

Mae cyfnod ymgeisio ar gyfer rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth 2018-2019 nawr ar agor hyd nes 11.59yh ar y 30ain o Dachwedd!

Cliciwch yma i weld ymgeiswyr llwyddiannus eleni â'r ymweliadau cyfnewid maent yn eu cynllunio

Dyddiadau allweddol:

 

 • 1af Hydref 2018 – Ffenest ymgeisio ar gyfer Rhan 1 yn agor
 • 30ain Tachwedd 2018 – Ffenest ymgeisio ar gyfer Rhan 1 yn cau
 • 1af Rhagfyr 2018 – Ffenest ymgeisio ar gyfer Rhan 1 yn agor
 • 31ain Ionawr 2019 – Ffenest ymgeisio ar gyfer Rhan 1 yn cau ac ymgeiswyr yn cyflwyno eu cynlluniau i’r panel beirniaid
 • 31ain Rhagfyr 2019 – Rhaid cwblhau’r gyfnewidfa gan gynnwys yr adroddiad ac rhaid sicrhau fod y costau wedi eu ad-hawlio.