Welsh Government

Cyfnewidfa Rheolaeth

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth eleni bellach wedi cau.

Mae rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth newydd Cyswllt Ffermio wedi dewis wyth unigolyn uchelgeisiol sydd â ffocws pendant i gymryd rhan yn y rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth gyntaf.

Cliciwch yma i weld yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Amcanion y Gyfnewidfa Rheolaeth yw galluogi'r rhai a ddewiswyd i:

- ddysgu dulliau newydd a gwell o weithio yn y sector ffermio neu     goedwigaeth

- ddarganfod mwy am agweddau gwahanol tuag at reolaeth             busnes

- ehangu eu gwybodaeth, gallu technegol a’ch arbenigedd rheoli i roi cyfleoedd datblygu newydd ar lefel bersonol a busnes

Bydd grŵp eleni yn:

  • cymryd rhan mewn ymweliad â busnesau fferm neu goedwigaeth eraill o fewn yr UE, a/neu
  • groesawu rheolwr fferm neu goedwigaeth profiadol wedi’i hyfforddi’n briodol i’w daliad
  • rhannu canfyddiadau eu profiad dysgu gyda’r diwydiant ehangach trwy Cyswllt Ffermio