Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cyfnewidfa Rheolaeth

Mae cyfnod ymgeisio rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth 2017 Cyswllt Ffermio nawr wedi cau.

I wybod mwy am ein rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth 2018, cymerwch olwg ar y dudalen hon yng Ngwanwyn 2018. 

 

Mae deuddeg unigolyn uchelgeisiol bellach wedi eu dewis

I weld y mannau y byaddant yn ymweld â hwy, a’r hyn maent yn bwriadu astudio, cliciwch yma


Rydym eisiau clywed oddi wrthych os ydych yn awyddus i...

  • ddysgu dulliau newydd a gwell o weithio yn y sector ffermio neu goedwigaeth
  • ddarganfod mwy am agweddau gwahanol tuag at reolaeth busnes
  • ehangu eich gwybodaeth, gallu technegol a’ch arbenigedd rheoli i roi cyfleoedd datblygu newydd ar lefel bersonol a busnes.

Byddai diddordeb gennych mewn...

  • cymryd rhan mewn ymweliad â busnesau fferm neu goedwigaeth eraill o fewn yr UE, a/neu
  • croesawu rheolwr fferm neu goedwigaeth profiadol wedi’i hyfforddi’n briodol i’w daliad?
  • rhannu canfyddiadau eich profiad dysgu gyda’r diwydiant ehangach trwy Cyswllt Ffermio?

Cliciwch yma i weld cyn-ymgeiswyr llwyddiannus.