Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa Adolygu Busnes

Mae cynllunio busnes strategol yn cynnwys datblygu strategaethau tymor hir er mwyn gwella ysbryd cystadleuol a phroffidioldeb busnesau fferm a choedwigaeth. Bydd yn cynnwys datblygu, gweithredu a gwerthuso cynlluniau ar gyfer eich busnes.

Bydd adolygiad cynllun busnes yn cynnwys:

  • nodau tymor byr a thymor hir
  • rhagolygon ariannol ar gyfer y busnes neu'r fenter newydd
  • strategaeth farchnata
  • cynllun gweithredu

Bydd y sesiwn yn cael ei ddarparu gan ymgynghorydd busnes. Gellir ei ddefnyddio i werthuso perfformiad y busnes ac mae’n gyfle i ystyried opsiynau i wella proffidioldeb y busnes. Os ydych wedi ysgrifennu eich cynllun busnes eich hun, gellir defnyddio sesiwn Adolygu Busnes i wirio a chymeradwyo’r cynllun er mwyn gallu derbyn cyngor technegol o dan y Gwasanaeth Cynghori.