Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa Ffermio Cytundeb/Cyfran

Gall ymuno â menter ffermio cytundeb neu ffermio cyfran fod yn brofiad digon ofnus gan fod disgwyliadau penodol gan pob rhanddeilydd.

Bydd Cyswllt Ffermio yn darparu ymgynghoriad cyfrinachol awr o hyd er mwyn trafod yr agweddau cyfreithiol ac ariannol o ymrwymo â chytundebau o'r fath, gan gynnwys y goblygiadau busnes a threth.