Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa Gynllunio

Deall y broses gynllunio - gwybodaeth ddigonol i baratoi’n effeithiol

Bydd mynychu cymhorthfa gynllunio yn rhoi cyfle i chi dderbyn ymgynghoriad preifat gydag ymgynghorydd cynllunio annibynnol. Gallwch ofyn am gyngor gan yr ymgynghorydd ynglŷn ag unrhyw fater cynllunio, o adeiladu o'r newydd, adnewyddu ac addasiadau, i ynni adnewyddadwy, cyfleoedd twristiaeth a mwy.

Bydd y gymhorthfa'n cynnig cyfle i chi drafod materion cynllunio penodol ar gyfer eich busnes fferm neu goedwigaeth, a sicrhau bod gennych ddigon o wybodaeth ac wedi paratoi'n ddigonol cyn cysylltu â'ch awdurdod gynllunio leol. Bydd hefyd yn rhoi arweiniad i chi ynglŷn â'r dogfennau angenrheidiol ar gyfer y broses gynllunio.

Gellir rhoi arweiniad ar y canlynol

  • gwneud cais am ganiatad cynllunio a'r prosesau cysylltiedig
  • y polisïau a’r ffactorau perthnasol sy’n dylanwadu p'un ai oes angen caniatad cynllunio neu a fyddai'n cael ei roi
  • gwybod pa lefel o ddogfennau cefnogol sy’n angenrheidiol o fewn proses y Cynllun Datblygu Lleol
  • goblygiadau Côd Cartrefi Cynaliadwy a BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol BRE) ar unrhyw ddatblygiad arfaethedig

Gellir derbyn cyngor cynllunio mewn perthynas ag opsiynau datblygu sydd yn lleihau llygredd amaethyddol a gwella ansawdd dŵr