Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa Olyniaeth

Mae cynllunio ymlaen llaw yn talu ar ei ganfed

Bydd Cyswllt Ffermio'n trefnu Cymorthfeydd Olyniaeth ledled Cymru i helpu teuluoedd ffermio a choedwigaeth i ddysgu mwy am faterion yn ymwneud â chynllunio olyniaeth. Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr o hyd gyda chyfreithiwr sy'n arbenigo mewn cyfraith amaethyddol, a hwnnw wedi'i ariannu'n llawn. 

Gall y sesiynau roi arweiniad ar gynlluniau ymddeol, dosrannu asedau, rheolau a threthi, a throsglwyddo tir er mwyn trosglwyddo’n esmwyth i ffermwyr y genhedlaeth nesaf.

Gellir trafod menter ar y cyd hefyd.