Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa TG

Rhedeg eich busnes yn fwy effeithlon – gwella eich sgiliau cyfrifiadurol

Mae sgiliau TG da a gwybodaeth am gyfrifiaduron yn dod yn bwysig iawn wrth redeg busnes fferm neu goedwigaeth llwyddiannus.

Mae cefnogaeth un-i-un ar gael trwy Cyswllt Ffermio sy’n gallu darparu sesiynau mentora awr o hyd i ddatblygu ac atgyfnerthu eich sgiliau cyfrifiadurol.

Mae’r gwasanaeth hyblyg yn anelu at ddatblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys:

  • defnyddio’r we ac ebost
  • cyfryngau cymdeithasol
  • BCMS a TAW ar-lein
  • Taliadau Gwledig Cymru ar-lein
  • taenlenni a dogfennau

Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer unigolion heb brofiad TG blaenorol yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno datblygu eu sgiliau presennol er mwyn rhedeg eu busnes yn fwy effeithlon.