Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymhorthfa Ynni Adnewyddadwy

A oes gennych chi ddiddordeb mewn ystyried opsiynau ynni adnewyddadwy? P’un ai eich bod yn gwybod yn union am beth yr ydych yn chwilio, neu angen cyngor ynglŷn â'r hyn i'w ystyried, gallwn gynnig cefnogaeth ac arweiniad ar faterion gan gynnwys:

  • Yr opsiynau mwyaf addas ar gyfer anghenion eich busnes a’ch lleoliad daearyddol
  • Taliadau trwy'r Tariff Cyflenwi Trydan a’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy
  • Costau tymor hir ac arbedion posib
  • Y broses gynllunio ar gyfer systemau gwahanol
  • Sut i gysylltu â’ch grid lleol