Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymorthfeydd / Surgeries

Archebu

Cynhelir pob cymhorthfa rhwng 9yb a 5yh ond mae’n hanfodol eich bod yn archebu eich sesiwn ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru’ch diddordeb i fynychu cymhorthfa ffoniwch 01970 631 425 neu anfonwch ebost at helen.lewis@menterabusnes.co.uk


Booking

All surgeries will run between 9am and 5pm but it is essential to book your session in advance.

For more information or to register your interest in attending a surgery please call 01970 631 425 or email helen.lewis@menterabusnes.co.uk