Welsh Government

Cynllun Datblygu Personol

Cynllunio ar gyfer y dyfodol… cyflawni eich nodau personol

Mae'r Cynllun Datblygu Personol (PDP) yn wasanaeth wedi ei ariannu’n llawn ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Bydd y Cynllun Datblygu Personol yn eich cynorthwyo i:

 • adnabod eich amcanion tymor hir a nodau tymor byr
 • ystyried eich amcanion o ran cydbwysedd bywyd/gwaith
 • ddatblygu sgiliau neu gymwyseddau allweddol
 • gofnodi cymwysterau neu sgiliau presennol
 • osod eich cynllun datblygu personol ar gyfer y dyfodol

Er mwyn cael mynediad i'r Cynllun Datblygu Personol (PDP):

 • Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.
 • Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch, ni fydd yn bosib i unigolion o fewn y busnes i ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
 • Mae’r fideo isod yn esbonio sut i greu a defnyddio'r PDP.
 • Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair i bob unigolyn. Os ydych wedi cofrestru ond heb dderbyn y rhain eto cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 0845 6000 813
 • Defnyddiwch y wybodaeth hyn i fewngofnodi a chwblhau eich PDP, ar ôl i chi ei gwblhau gellir cyflwyno cais am hyfforddiant.
 • Peidiwch â chreu cyfri dysgu newydd ar y system, i fewngofnodi defnyddiwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair a ddosbarthwyd gan y Ganolfan Wasanaeth.
  Cliciwch yma i fewngofnodi ar y system BOSS a chwblhau'r PDP.

Cymorth ar gael

 

Swyddogion Datblygu

Bydd ein tîm o Swyddogion Datblygu a darparwyr hyfforddiant wedi’u cymeradwyo ar gael i’ch cynorthwyo ynglŷn â sut i gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol ar lein yn ein cymorthfeydd. Os yn bosib, dewch a'ch gliniadur gyda chi i'r cymhorthfa er mwyn cwblhau eich PDP.

Gweler y dogfennau isod am ddyddiadau a lleoliadau:

Gogledd Cymru
Canolbarth Cymru
De Orllewin Cymru
De Ddwyrain Cymru

Mae croeso i chi gysylltu gyda’ch Swyddogion Datblygu Lleol am fwy o gefnogaeth ar sut i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (PDP).