Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cynllun Datblygu Personol

Cynllunio ar gyfer y dyfodol… cyflawni eich nodau personol

Mae'r Cynllun Datblygu Personol (PDP) yn wasanaeth wedi ei ariannu’n llawn ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

 

Mae cwblhau PDP yn orfodol i unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno cais am gyllid.

Unwaith i PDP cael ei greu ni allwch greu un arall, a bydd angen i chi gadw’r cynllun wedi’i diweddaru’n gyson.

 

Bydd y Cynllun Datblygu Personol yn eich cynorthwyo i:

  • adnabod eich amcanion tymor hir a nodau tymor byr
  • ystyried eich amcanion o ran cydbwysedd bywyd/gwaith
  • ddatblygu sgiliau neu gymwyseddau allweddol
  • gofnodi cymwysterau neu sgiliau presennol
  • osod eich cynllun datblygu personol ar gyfer y dyfodol

Gweithdai PDP Cyswllt Ffermio

Mae'n hanfodol eich bod yn archebu lle.

 

Am restr lawn o'r gweithdai PDP cliciwch yma.

 

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle i fynychu gweithdy ffoniwch 08456 000 813 neu anfonwch ebost at farmingconnect@menterabusnes.co.uk


Er mwyn cael mynediad i'r Cynllun Datblygu Personol (PDP):

 

  1. Cliciwch yma i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio (ni fydd yn bosib i unigolion o fewn y busnes i ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost).
  2. Unwaith i chi dderbyn e-bost cadarnhad cliciwch yma i gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar y system BOSS trwy Sign on Cymru (SOC) a chwblhau eich PDP.
  3. Os ydych wedi cofrestru ond heb dderbyn e-bost cadarnhad cysylltwch a'r Ganolfan Wasanaeth ar 0845 6000 813.

*O Awst 2018 ymlaen bydd angen i bob defnyddiwr wirio eu cyfrif Cyswllt Ffermio. Am ganllawiau cam wrth gam ar sut i fewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru - cliciwch yma neu gwyliwch y fideo hwn.