Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cynllun Datblygu Personol

Cynllunio ar gyfer y dyfodol… cyflawni eich nodau personol

Mae'r Cynllun Datblygu Personol (PDP) yn wasanaeth wedi ei ariannu’n llawn ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Bydd y Cynllun Datblygu Personol yn eich cynorthwyo i:

 • adnabod eich amcanion tymor hir a nodau tymor byr
 • ystyried eich amcanion o ran cydbwysedd bywyd/gwaith
 • ddatblygu sgiliau neu gymwyseddau allweddol
 • gofnodi cymwysterau neu sgiliau presennol
 • osod eich cynllun datblygu personol ar gyfer y dyfodol

Er mwyn cael mynediad i'r Cynllun Datblygu Personol (PDP):

 • Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.
 • Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch, ni fydd yn bosib i unigolion o fewn y busnes i ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
 • Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair i bob unigolyn. Os ydych wedi cofrestru ond heb dderbyn y rhain eto cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 0845 6000 813
 • Defnyddiwch y wybodaeth hyn i fewngofnodi a chwblhau eich PDP, ar ôl i chi ei gwblhau gellir cyflwyno cais am hyfforddiant.
 • Peidiwch â chreu cyfri dysgu newydd ar y system, i fewngofnodi defnyddiwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair a ddosbarthwyd gan y Ganolfan Wasanaeth.
  Cliciwch yma i fewngofnodi ar y system BOSS trwy Sign On Cymru a chwblhau'r PDP. O Awst 2018 ymlaen bydd angen i bob defnyddiwr wirio ei gyfrif Cyswllt Ffermio. Cliciwch yma i weld sut neu gwyliwch y fideo hwn.