Clinig Iechyd Anifeiliaid

Mae samplo, profi a chyngor un-i-un gan filfeddyg lleol ar gael i fusnesau fferm cofrestredig gyda Cyswllt Ffermio yng Nghymru.

 

Gall y profion gynnwys:

 

RHAID i bob busnes fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Rhaid i ffermwyr a milfeddygon gadarnhau eu diddordeb gyda Cyswllt Ffermio
cyn dechrau samplo/cynnal profion. Cyllid cyfyngedig ar gael.

Mae’n hanfodol bod y profi wedi cael ei wneud o fewn 30 diwrnod i’r dyddiad cadarnhau.

Uchafswm o un clinig i bob busnes cofrestredig.

Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail cyntaf i’r felin.

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Helen Lewis - 07376 613 856 neu ebostio helen.lewis@menterabusnes.co.uk