Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Darganfod Arloesedd

Gwella eich busnes trwy arloesedd – eich nod yw ein nod ni

Er mwyn i fusnesau fferm a choedwigaeth Cymreig barhau i fod yn gystadleuol, proffidiol a gwydn, bydd angen iddynt weithio ar raglen barhaus o wella arferion busnes yn ogystal ag arferion technegol.

Nid yw aros yn yr unfan a pharhau â’r ‘dulliau traddodiadol’ yn opsiwn ar gyfer busnesau blaengar sy’n dymuno tyfu a ffynnu. 

Gyda chefnogaeth gan Cyswllt Ffermio, byddwch yn cael eich hannog a’ch hysbrydoli i ystyried a gweithredu dulliau gweithio blaengar newydd a gwell.

Byddwn yn darparu amrywiaeth o wasanaethau wedi’u teilwra i anghenion eich busnes, a all eich cynorthwyo i wella perfformiad ariannol ac amgylcheddol eich busnes.

Byddwn hefyd yn cynnig hyfforddiant, mentora, cyfle i gyfarfod â ffermwyr a choedwigwyr o’r un anian, a chyfle i ddysgu gan arbenigwyr sector fydd yn cael eu gwahodd o Gymru, y DU a thu hwnt.