Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Darganfod marchnad arbennig i flancedi gwlanen Cymreig

Gyda chymorth gan Agrisgôp, mae grŵp o ffermwyr defaid yn Eryri yn anelu at gynyddu eu helw trwy greu marchnad newydd i’w gwlân tra’n cynnig rhywbeth unigryw i dwristiaid gofio eu hymweliad â Chymru.

Dan arweiniad arweinydd Agrisgôp, Aaron Hughes, mae’r grŵp wedi archwilio a gweithio ar eu cynllun o greu blancedi wedi eu gwneud o wlân eu diadelloedd eu hunain.

Mae olrhain a tharddiad yn rhan bwysig o farchnata’r grŵp gyda phwyslais mawr ar y ffaith bod y gwlân wedi dod oddi ar yr union ddefaid sy’n pori yn Eryri.

Nod y prosiect yw cynyddu incwm a hynny nid ar gyfer aelodau’r grŵp yn unig, ond hefyd i fusnesau eraill sy’n ymwneud â chynhyrchu a gwerthu’r blancedi.

Trefnodd Aaron ymweliad ag A.W.Hainsworth & Sons Ltd, sy’n adnabyddus ar draws y byd am gynhyrchu tecstilau gwlanen yng Ngorllewin Swydd Efrog ers dros 230 mlynedd.

“Mae’r grŵp wedi dysgu sgiliau datblygu cynnyrch gwerthfawr ac wedi gwneud cysylltiadau busnes defnyddiol at y dyfodol. Roedd yr ymweliad yn arbennig o ddefnyddiol ac yn factor allweddol wrth ddatblygu’r grŵp gan iddynt gael clywed yn fanwl sut y gellid dwyn eu cynnyrch i’r farchnad.

“Gobeithio y bydd y broses yn datblygu’r grŵp i bwynt lle maent yn teimlo yn fwy hyderus i weithio ar fentrau busnes eraill yn y dyfodol,” meddai Aaron.

“Mae cael syniad yn beth gwahanol iawn i symud ymlaen a mynd ati I gychwyn menter newydd, ond mae cael cefnogaeth eraill yn gwneud gwahaniaeth mawr,” dywedodd aelod o’r grŵp, Helen Jones.

“Trwy Agrisgôp rydym wedi cael budd o’r cyfarwyddyd ac wedi gwneud cysylltiadau pwysig, ac mae’r profiad wedi gwneud i ni sylweddoli beth mae gwneud cynnyrch a’i farchnata yn ei olygu.”