Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Datblygu eich busnes

Mae ein rhaglen o gefnogaeth integredig yn darparu amrywiaeth o ddulliau cyflwyno a fydd yn galluogi busnesau cymwys i ddatblygu a ffynnu.

Ein nod yw i’ch cynorthwyo i ddatblygu eich busnes gan roi cyngor ac arweiniad a fydd yn eich galluogi i redeg menter broffidiol, proffesiynol a chynaliadwy. Mae arweiniad a chefnogaeth ar gael mewn amrywiaeth o ffyrdd, o gyngor un-i-un ar y safle i drafodaethau grŵp i’ch annog i rannu profiad a gwybodaeth a dysgu gan eraill.

Beth bynnag fo anghenion eich busnes, bydd ein cefnogaeth wedi'i deilwra yn atgyfnerthu eich gweithgareddau busnes ac yn rhoi'r gefnogaeth a’r cyngor angenrheidiol i yrru eich busnes yn ei flaen.