Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Digwyddiadau Codi Ymwybyddiaeth Strategol

I wella’ch ysbryd gystadleuol, cynyddu eich ymwybyddiaeth ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â negeseuon allweddol y diwydiant, cynhelir digwyddiadau i’ch cynorthwyo i gwrdd ag amcanion eich busnes a rhedeg menter lwyddiannus.

Bydd y digwyddiadau hyn yn amrywio o sioeau teithiol ar bynciau penodol, digwyddiadau galw heibio a gweithdai.

Bydd pynciau, dyddiadau a lleoliadau'n cael eu cyhoeddi ar y dudalen digwyddiadau pan byddant ar gael.