Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

 

Beth yw’r manteision:

  • modiwlau rhyngweithiol byr a ellir eu cwblhau o fewn 15 i 20 munud
  • dysgu o gysur eich cartref eich hun ar amser sy'n gyfleus i chi
  • gwirio eich gwybodaeth ynglŷn â phwnc penodol
  • hunan-asesu’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu - mae pob cwrs rhyngweithiol yn cynnwys cwis byr
  • ar ôl cwblhau pob cwrs rhyngweithiol byddwch yn derbyn bathodyn ar lein a allwch ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol

Cliciwch yma i weld y cyrsiau rhyngweithiol sydd ar gael ar hyn o bryd.

 

Camau cyntaf:

                                   
 
Am flas o'r hyn i'w ddisgwyl gyda'r cyrsiau e-ddysgu, beth am roi cynnig ar ragflas o gwrs e-ddysgu ar Glaswelltau Llawn Siwgr drwy clicio ar y llun isod. 
 
                                               
 

I ddod yn fuan
Cadwch lygad am y gyfres nesaf o gyrsiau e-ddysgu fydd yn gysylltiedig â'n digwyddiadau Trosglwyddo Gwybodaeth fydd yn eich cynorthwyo i gyflawni eich potensial i ddysgu.

Noder, os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymorth ariannol i gwblhau cwrs o Gategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cwrs Iechyd a Diogelwch am ddim ar BOSS cyn cyflwyno'r cais.