Dudwell, Camrose, Hwlffordd

Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso opsiynau mapio pridd

Nodau’r prosiect:

  • Adnabod a gwerthuso pedair techneg samplu pridd gwahanol ar draws dau gae – un mewn system âr a’r llall yn gae o laswellt
  • Defnyddio dau wasanaeth sganio Dargludedd Trydan i greu parthau i fapio pridd
  • Dadansoddi canlyniadau samplu pridd a chymharu technegau samplu parthau i weld yr amrywiaeth
  • Trosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr eraill er mwyn pennu’r dull fwyaf cost effeithio o ddarparu darlun cywir o wahaniaethau mewn pridd a maetholion ar draws cae
  • Dangos arfer dda mewn cynllunio rheoli maetholion

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

College Farm
College Farm, Trefeca, Aberhonddu Prosiect Safle Ffocws: Clefydau
Gaerfechan
Gaerfechan, Cerrigydrudion Prosiect Safle Ffocws: Gwerth coed ar
Hafod
Hafod, Bancyffordd, Llandysul, Sir Gaerfyrddin Prosiect Safle