Dudwell, Camrose, Hwlffordd

Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso opsiynau mapio pridd

Nodau’r prosiect:

  • Adnabod a gwerthuso pedair techneg samplu pridd gwahanol ar draws dau gae – un mewn system âr a’r llall yn gae o laswellt
  • Defnyddio dau wasanaeth sganio Dargludedd Trydan i greu parthau i fapio pridd
  • Dadansoddi canlyniadau samplu pridd a chymharu technegau samplu parthau i weld yr amrywiaeth
  • Trosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr eraill er mwyn pennu’r dull fwyaf cost effeithio o ddarparu darlun cywir o wahaniaethau mewn pridd a maetholion ar draws cae
  • Dangos arfer dda mewn cynllunio rheoli maetholion

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Newton Farm
Richard a Helen Roderick Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu Prif
Carwed Fynydd
Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu
Garth y Pigau (Glan'r afon)
Nebo, Llanrwst, Conwy Digwyddiad Safle Ffocws: Rheolaeth