Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn

Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru oestrws mewn gwartheg bîff masnachol

Nod y prosiect:

  • Mae ffrwythlonni artiffisial (AI) yn adnodd sy’n rhoi modd fforddiadwy i ffermwyr gael mynediad at eneteg uwchraddol
  • Gall ffermwyr hefyd gydamseru eu gwartheg i ffrwythlonni nifer benodol o anifeiliaid ar adeg a drefnwyd ymlaen llaw, gan leihau costau llafur a phosibilrwydd o gynyddu cyfraddau beichiogi.
  • Nod y prosiect hwn yw arddangos system cynhyrchu bîff effeithlon gan ddefnyddio cydamseriad oestrws a theirw gyda rhinweddau geneteg uchel.
  • Credir bod cyfuniad o batrwm lloia tynn a defnyddio AI yn arwain at gostau cynhyrchu is a chynnydd mewn elw o ganlyniad i’r cynnydd mewn pwysau bîff wedi’i ddiddyfnu i bob buwch. 

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Hardwick
Fferm Hardwick, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio
Fferm Fro
Fferm Fro, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws: Genomeg - manteision
Cae Derw
Cae Derw, Rhyd y Cilgwyn Lodge, Rhewl, Rhuthun Prosiect Safle