Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd

Prosiect Safle Ffocws: Profi a gwaredu BVD

Nod y Prosiect:

  • Bydd y gwaith y prosiect yn dilyn rhaglen newydd Gwaredu BVD. Uchelgais prosiect Gwaredu BVD yw casglu samplau gwaed oddi wrth anifeiliaid cymwys ym mhrawf TT1 a chael y canlyniadau’n barod erbyn prawf TT2, ac rydym ni’n anelu at ymgorffori’r egwyddorion hyn yn y prosiect er mwyn dangos sut y gellid ei gyflawni.
  • Yn ogystal â hyn, bydd Cyswllt Ffermio yn tynnu sylw at yr arfer orau ac yn ei hyrwyddo er mwyn sicrhau nad oes BVD yn y fuches, a bydd ymyrriadau rheolaeth yn cynnwys: prynu deallus, gwell bioddiogelwch a phrotocol brechu a chynnig cyngor ar sut i roi meysydd allweddol eraill sydd wedi’u canfod ar waith yn y cynllun iechyd gweithredol.
  • Mae Bedwyr Jones hefyd yn awyddus i asesu effeithlonrwydd ei fuches sugno er mwyn canfod yr ardaloedd y gallai eu gwella er mwyn gwella proffidioldeb y fuches yn y dyfodol.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Orsedd Fawr
Morris Gwyn Parry Orsedd Fawr, Pencaenewydd, Pwllheli Prif
Fferm Clawdd Offa
Fferm Clawdd Offa, Llaneurgain, Sir y Fflint Prosiect Safle
Garth y Pigau (Glan'r afon)
Nebo, Llanrwst, Conwy Digwyddiad Safle Ffocws: Rheolaeth