Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Eurig Jenkins


Erwlas
 

Sector(au) allweddol:
Llaeth

Arbenigedd(au) neu ddiddordeb(au) allweddol:
Systemau seiliedig ar laswellt, magu heffrod, mesur porfa

Pam fyddai Eurig yn fentor effeithiol

 • Mae Eurig yn rhan o fferm deuluol sy’n tyfu ac mae ei dad wedi rhoi cyfle iddo i ddatblygu’r busnes. Dan y Cynllun Cefnogi Newydd-ddyfodiaid, mae’r teitl prif ddeiliad wedi ei drosglwyddo i Eurig ac mae’r fferm wedi mynd trwy raglen ehangu sylweddol
 • Roedd y datblygiadau yn cynnwys gosod isadeiledd sylweddol ar gyfer cynhyrchu llaeth yn broffidiol yn y tymor hir. Cynyddwyd nifer y gwartheg hefyd, ond parhaodd prif nod Eurig, sef sicrhau bod y busnes yn broffidiol
 • Trwy fod yn fferm arddangos Cyswllt Ffermio llwyddodd y teulu i gael cyngor arbenigol gan ymgynghorwyr amaethyddol amlwg ac arbenigwyr sector, a derbyniodd Eurig y cyngor i wella’r fenter ar y fferm a’i sgiliau rheoli fferm.
 • Mae Eurig yn agored i syniadau newydd a thechnoleg newydd bob amser ac yn barod i wrando a dysgu gan eraill
   

Busnes fferm presennol

 • Yn berchen ar 182 erw, 518 erw ar rent
 • Tri gweithiwr amser llawn gan fy nghynnwys i a phedwar o weithwyr rhan-amser heb fod ar oriau brig
 • Buches laeth 410 o fuchod yn lloea yn y gwanwyn gyda 280 o stoc ifanc
 • 12 o wartheg bîff
   

Cymwysterau/ cyraeddiadau/ profiad

 • Fferm Arddangos Cyswllt Ffermio am dair blynedd
 • Diploma Genedlaethol mewn Amaeth, Gelli Aur, graddio 1999
 • Diploma Genedlaethol Uwch Tir ac Astudiaethau’r Tir, Prifysgol Harper Adams graddio 2001
 • Gweithio ym maes caffael i Gwmni Cig Cymru
 • Chwe mis yn gweithio yn Seland Newydd 2002
 • Aelod o’r Cynllun Cefnogi Newydd-ddyfodiaid
 • Aelod o grŵp trafod Merlin
 • Aelod o Gymdeithas Tir Glas Canol Ceredigion. Ail yng nghystadleuaeth Rheoli Fferm 2015 ac enillydd glanweithdra llaeth buches fawr a’r enillydd cyffredinol
 • Cadeirydd Grŵp Trafod Amaethyddol Llambed 2015