Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffurflen Gais Gwasanaeth Cynghori

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld.

Cliciwch yma i lawrlwytho ac i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cyn ichi lenwi'r ffurflen.

Manylion Busnes
Manylion Cyngor
Datganiad
Privacy policy statement

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio – os dymunwch ail ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd cyn cyflwyno’ch cais, cliciwch yma.