Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Fideos

Gwylio, gwrando a dysgu...
Mae ein clipiau fideo sector-benodol yn adnoddau defnyddiol i ffermwyr a choedwigwyr fel ei gilydd. Maent yn cynnwys cyngor, arweiniad a sylwadau gan arbenigwyr ac ymgynghorwyr mewn meysydd penodol yn ogystal â rhai o'r ffermwyr sydd wedi cydweithio â nhw. Mae’r mwyafrif wedi eu ffilmio ar fferm, ac maent wedi eu llunio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â nifer o brosiectau a threialon a gafodd eu cynnal gan Cyswllt Ffermio fel rhan o'r rhaglen flaenorol. 
 
Gellir hefyd dod o hyd i ein fideos ar ein sianel YouTube
 
Gellir dod o hyd i'r holl fideos a grëwyd o dan y cynllun blaenorol ar dudalen YouTube Cyswllt Ffermio.