Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Geraint Davies, Arweinyddiaeth Wledig 2016

Mae Geraint Davies (37) yn gyfrifol am reoli gweithgareddau  ar ddau ddaliad o ddydd i ddydd gyda chyfanswm o 1,200 erw ger Y Bala. Dywedodd ei fod yn gyndyn yn wreiddiol i gymryd amser i ffwrdd o’i amserlen brysur yn gofalu am 1,000 o famogiaid bridio a 200 o anifeiliaid cyfnewid yn ogystal â 30 o wartheg sugno.

Ond dywed Geraint fod ei brofiad fel myfyriwr ar y Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig, a oedd yn cynnwys cwrdd ag arweinwyr polisi amaethyddol yn y Senedd Ewropeaidd ym Mrwsel, wedi cynnig cyfle sydd wedi newid ei fyd, ac wedi ei gyflwyno i unigolion eithriadol.

“Rhoddodd yr Academi gyfle i mi gwrdd â chymaint o’r rhai sy’n gwneud gwahaniaeth i’r diwydiant amaeth yng Nghymru heddiw.   Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â'r Ysgrifennydd Cabinet, Lesley Griffiths ynghyd â nifer o arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru yn ystod cyfarfod breifat yn dilyn brecwast UAC. 

Mae’r Academi wedi bod yn brofiad ysbrydoledig i mi.  Mae gen i grŵp newydd o ffrindiau uchelgeisiol sy'n rhannu’r un meddylfryd â mi, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gynnal y rhwydwaith unigryw hwn o gefnogaeth a fydd, rwy'n sicr, yn fanteisiol i ni i gyd, a hefyd yn dda i'r diwydiant mewn cyfnod sydd heb yn un heriol."