Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Grwpiau Gweithredol Partneriaeth Arloesi Ewrop

Yng Nghymru, bydd y broses o ffurfio Grwpiau Gweithredol yn cael ei hwyluso a’i ariannu gan Cyswllt Ffermio er mwyn eu galluogi i ymgeisio am gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru i gynnal eu prosiect.

Bydd maint a chyfansoddiad y Grŵp Gweithredol yn ddibynnol ar y prosiect, sy’n golygu y gallai un Grŵp Gweithredol edrych yn gwbl wahanol i un arall. Gall aelodau Grwpiau Gweithredol gynnwys amrywiaeth o unigolion o gefndiroedd gwahanol, megis:

  • ffermwyr
  • coedwigwyr
  • ymchwilwyr sy’n ymwneud ag amaeth neu fwyd
  • cynghorwyr amaeth/coedwigaeth
  • busnesau amaethyddol neu fwyd amaeth
  • sefydliadau nad ydynt yn rhan o’r llywodraeth

Mae angen i Grŵp Gweithredol gynnwys 2 ‘actor’ o leiaf, gyda’r actor creiddiol yn cynnwys o leiaf 2 ffermwr/coedwigwr gweithredol, sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, ac sydd wedi cofrestru ar gyfer rhaglen newydd Cyswllt Ffermio. Mae’n rhaid i bob ffermwr/ coedwigwr ddod o fusnesau ar wahân.

Nid oes cyfyngiad i faint Grŵp Gweithredol, ond mae'n rhaid i bob aelod fod â rôl weithredol ac unigryw a rhoi mewnbwn i weithgareddau’r grŵp. Gall y grŵp fod newydd ei ffurfio neu’n seiliedig ar grŵp sydd eisoes yn bodoli sy’n dymuno ymchwilio i her neu brosiect newydd.