Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Gwaredu BVD

Cliciwch yma i ymweld â wefan Gwaredu BVD.

 

Mae Gwaredu BVD yn rhaglen Genedlaethol newydd i waredu BVD o’r fuches genedlaethol yng Nghymru. Bydd y prosiect yn gweithredu ar un o flaenoriaethau Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.

Mae Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD) yn glefyd feirysol mewn gwartheg sy’n achosi gwrthimiwnedd a diffyg atgynhyrchu. Ar y fferm, bydd hyn yn dod i’r amlwg ar ffurf cynnydd yn nifer y lloi sy’n dal clefydau megis pneumonia neu’r ysgôth a llai o loi yn cael eu cenhedlu. Mae hyn yn achosi problem sylweddol o ran arian a lles i oddeutu 30% o ffermydd. Amcangyfrifir bod y gost i’r fferm oddeutu £45 y fuwch ar y fferm bob blwyddyn mewn buchesi bîff a £15000 y flwyddyn i fuchesi llaeth cyfartalog (132 o wartheg).

Mae’r clefyd yn aros yn y fuches genedlaethol trwy bresenoldeb gwartheg sydd wedi’u heintio’n barhaus. Mae’r rhain yn cael eu heintio yn y groth ac yn ysgarthu’r feirws trwy gydol eu bywydau gan achosi problemau i’r holl wartheg ar y fferm. 

Trwy brofi stoc ifanc, mae’r rhaglen yn bwriadu canfod y buchesi sydd â BVD yn bresennol ar y fferm a’u cefnogi er mwyn gwaredu’r anifeiliaid sydd wedi’u heintio.

Cynhelir y profion yn ystod y prawf TB blynyddol ar y fferm, a bydd angen cymryd sampl gwaed gan 5 anifail rhwng 9 a 18 mis oed er mwyn profi am wrthgyrff BVD. Os bydd gwrthgyrff BVD yn bresennol ar y fferm, argymhellir y dylid canfod a gwaredu’r anifeiliaid sydd wedi’u Heintio’n Barhaus (PI).

Mae’r rhaglen yn bwriadu gwaredu’r clefyd hwn o’r fuches genedlaethol er budd holl ffermwyr gwartheg Cymru.

 

Cliciwch yma i weld ein Cynllun Gwaredu BVD yng Nghymru.