Welsh Government

Gwasanaeth Cynghori

Cefnogi datblygiad busnes cynaliadwy i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol.

Image - Gwasanaeth Cynghori  

Mae Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio yn darparu cyngor cymorthdaledig, annibynnol, cyfrinachol ac wedi'i deilwra ar gyfer:

  • busnesau fferm
  • busnesau coedwigaeth

Ein nod yw sicrhau eich bod yn:

  • elwa o gefnogaeth busnes a/neu gyngor technegol, wedi'i deilwra i anghenion eich busnes 
  • lleihau costau trwy gynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o'ch busnes 
  • meincnodi eich perfformiad ac yn gweithio tuag at gynnydd a thwf 
  • adnabod meysydd i wella a chanfod atebion i broblemau 

Mae’r gwasanaeth cynghori ar gael ar sail 1-i-1.

Mae'r cyngor ar sail 'unigolyn' wedi'i ariannu 80% hyd at uchafswm o €1500 (ewro), am bob achos o gyngor ar gyfer busnes cymwys.

 

Mae hefyd ar gael ar gyfer 'grwpiau' o unigolion sy'n dymuno cydweithio a mynd i'r afael â'r un pynciau neu bynciau tebyg. 

Mae’r elfen o gyngor ar sail 'grŵp' wedi’i ariannu 100% hyd at uchafswm o €1500 (ewro) am bob aelod o’r grŵp. Mae’n rhaid i bob aelod o’r grŵp fod wedi cofrestru ac yn gymwys gyda Cyswllt Ffermio.

 

Mae'r linciau isod yn amlinellu'r categoriau cyngor busnes a chefnogaeth dechnegol sydd ar gael fel rhan o'r Gwasanaeth Cynghori. Gobeithio y bydd y disgrifiadau byr yn eich galluogi i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â pha gategori/categoriau fyddai o fwyaf o fudd i'ch busnes. 

Os nad ydych yn teimlo bod unrhyw un o'r llwybrau uchod yn berthnasol i chi, neu os hoffech arweiniad pellach, cysylltwch â'ch swyddog datblygu lleol.

 

Cliciwch yma am wybodaeth bellach am Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.


Gall busnes dderbyn cyngor ynglŷn ag amrediad o faterion penodol hyd at uchafswm o bedair gwaith, gan ddibynnu ar gymhwysedd, trwy gydol oes rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.