Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Gwasanaeth Cynghori

Cefnogaeth wedi’i deilwra i’ch cynorthwyo i gyflawni eich nodau

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer:

Ein nod yw sicrhau eich bod yn:

  • elwa o gefnogaeth busnes a/neu gyngor technegol, wedi'i deilwra i anghenion eich busnes 
  • lleihau costau trwy gynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o'ch busnes 
  • meincnodi eich perfformiad ac yn gweithio tuag at gynnydd a thwf 
  • adnabod meysydd i wella a chanfod atebion i broblemau 

 

Cyngor un-i-un: wedi’i ariannu hyd at 80% hyd at uchafswm o €1500 (ewro) am bob achos o gyngor.

 

Cyngor grŵp: wedi’i ariannu’n llawn hyd at uchafswm o €1500 (ewro) i bob aelod o’r grŵp. Gall rhwng tri ac wyth o bobl ymgeisio ar gyfer cyngor technegol fel grŵp a dau berson yn achos menter ar y cyd.

 

Gall busnesau cymwys ymgeisio am hyd at bedwar achos gwahanol o gyngor wedi’i deilwra drwy’r gwasanaeth cynghori.

 

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n cael mynediad at y gwasanaeth cynghori fel unigolyn neu fel rhan o grŵp fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

 


Ydych chi’n barod i ymgeisio?

Cyn gwneud cais ar gyfer cyngor cynllunio busnes neu gyngor technegol sydd ar gael fel rhan o Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi:

• gofrestru gyda Cyswllt Ffermio - bydd angen i bob busnes sy’n gwneud cais ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori fod wedi derbyn e-bost neu lythyr gan Cyswllt Ffermio’n cadarnhau eu bod wedi cofrestru.

• wirio eich cymhwysedd ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori.


Categorïau cynllunio busnes a thechnegol


…eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau busnes a’ch amcanion technegol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r linciau isod (o dan 'Categorïau Cyngor') yn amlinellu’r categorïau cyngor busnes a chefnogaeth dechnegol sydd ar gael fel rhan o’r Gwasanaeth Cynghori. Gobeithio y bydd y disgrifiadau byr yn eich galluogi i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn a pha gategori/categorïau fyddai o fwyaf o fudd i’ch busnes, ond os oes angen gwybodaeth neu arweiniad pellach, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol.

 

Sut i wneud cais

I ymgeisio a chymryd mantais o’r cyngor sydd ar gael trwy’r gwasanaeth cynghori, cysylltwch â’ch Swyddog Datlygu lleol heddiw neu cysylltwch â ni ar 08456 000 813 / cyswlltffermio@menterabusnes.co.uk / Facebook.com/FarmingConnect / @FarmingConnect

Mae Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar agor rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, ac eithrio wyliau cyhoeddus.  

Cliciwch yma am wybodaeth bellach am Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

Gall busnes dderbyn cyngor ynglŷn ag amrediad o faterion penodol hyd at uchafswm o bedair gwaith, gan ddibynnu ar gymhwysedd, trwy gydol oes rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.