Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Gwebinarau

Yma fe welwch chi webinarau wedi eu cynnal gan Swyddogion Technegol Cyswllt Ffermio ynghyd ac arbenigwyr technegol.

Cliciwch isod i weld y webinarau neu ewch i'n sianel Youtube.

Mynd i'r afael a Llyngyr yr Iau mewn defaid - Paratoywyd gan Dr Sian Mitchell sy'n gweithio i APHA fel Pencampwraig Parasitoleg a Catherine Nakielny, Cyswllt Ffermio.

                        

                             

Bywyd heb gloffni (defaid) - Dr Kate Hovers, Milfeddyg Annibynnol a Dr Catherine Nakielny, Cyswllt Ffermio

 

                             

Troi gwartheg allan yn y Gwanwyn - Cyflwynwyd gan Sean Chubb, LIC 

 

                            

Cyflwyniad Helen Mathieu - Future forage crop breeding: Can genomics help?

 

Cyflwyniad Alan Lovatt - Grass breeding at Aberystwyth- What's in the pipeline?

 

Cyflwyniad Leif Skøt's Presentation - Future forage crop breeding: Can genomics help?