Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Hannah Wright

DE CYMRU


Hannah Wright yw’r swyddog datblygu Cyswllt Ffermio a benodwyd yn ddiweddar ar gyfer rhanbarth De Cymru, sy’n cynnwys y Gŵyr ac ardal fawr yn hen sir Forgannwg.

Ar ôl ymweld â Seland Newydd lle dysgodd am reoli busnes ar fferm odro fawr, ac yna i’r Alban lle bu’n rhan o fenter ffermio defaid, penderfynodd ddychwelyd i fferm ei theulu yn y Gŵyr.

Ar ôl ennill gradd 2.1 yn y celfyddydau mae Hannah bellach yn cyfuno ei  swydd newydd gyda Cyswllt Ffermio â ffermio rhan amser ochr yn ochr â’i thadcu a’i mamgu ar eu daliad bîff a defaid yng Ngogledd Gŵyr, ac mae'n awyddus i ddatblygu’r busnes. Hefyd mae ar ei blwyddyn olaf yn gwneud ail radd sylfaen mewn amaethyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr.

Mae Hannah yn edrych ymlaen at ei swydd newydd gyda Cyswllt Ffermio.

“Er bod fy ardal ddaearyddol yn fawr, ac yn tueddu ar hyn o bryd i ganolbwyntio‘n bennaf ar ffermio bîff a defaid, mae’n ardal sy’n denu llawer o gynlluniau twristiaeth hefyd. 

“Rwy’n awyddus i gyfeirio ffermwyr at wasanaethau a phrosiectau niferus Cyswllt Ffermio. Ar ôl manteisio ar nifer ohonynt fy hun, rwy’n gwybod eu bod yn gallu helpu i drawsnewid effeithlonrwydd busnes a chynhyrchiant yn y ffordd fwyaf effeithiol a phroffidiol.

“Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiadau’n gysylltiedig ag arallgyfeirio, cynllunio technegol a busnes ond hefyd prosiectau arbenigol sy’n gallu helpu ffermwyr i wella datblygiad personol a busnes, sy’n gallu gwneud eu busnesau’n fwy proffidiol a bydd hynny yn ei dro’n datblygu’r diwydiant yng Nghymru,” meddai Hannah.     

Bydd yn rheoli tri grŵp trafod ar bynciau penodol ar gyfer ffermwyr defaid yn ei hardal ond mae hefyd yn awyddus i glywed oddi wrth ffermwyr bîff, gan ei bod yn bwriadu sefydlu grŵp trafod newydd cyn bo hir.

 “Cysylltwch â mi os ydych yn awyddus i wella lefel cynhyrchiant eich gwartheg bîff. Rwy’n bwriadu cynnwys milfeddyg lleol sy’n rhan o brosiect sgrinio BVD a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn rhan o’r grŵp a byddwn yn trafod pynciau fel maeth ac iechyd a lles cyffredinol anifeiliaid,” meddai Hannah.