Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Helen Howells, Arweinyddiaeth Wledig 2016

Mae’r amgylcheddwr siartredig a’r entrepreneur cymdeithasol, Helen Howells, sy'n ffermio gyda'i theulu yn Llanwenog, Ceredigion yn dweud bod ei phrofiad gyda Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yr Academi Amaeth wedi cyrraedd ar yr adeg iawn yn ei bywyd.

“Fel unigolyn proffesiynol, uchelgeisiol sy’n canolbwyntio ar dasgau penodol, mae wedi bod o fudd mawr i mi gymryd amser i ystyried fy nodau hirdymor ar gyfer fy ngyrfa. I mi, bod yn gyfarwyddwr ar fy nghwmni fy hun a chreu rhywbeth sy'n rhannu fy ngweledigaeth a'm gwerthoedd yw hynny. Mae fy nghwmni, Hwylus Cyf., yn gweithio gyda’r cyhoedd, a sefydliadau preifat a gwirfoddol, i ddarparu cyngor ar lefel strategol yn ymwneud ag ystod o faterion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.”

“Mae'r Academi Amaeth wedi fy nghyflwyno i rwydwaith o unigolion uchelgeisiol a deinamig, a phob un yn teimlo'n angerddol dros weithio yng Nghymru wledig.  Bu hefyd yn ddefnyddiol i deithio gyda’n gilydd i gael safbwynt yr UE ar Brexit gan y bobl sydd angen ei weithredu, a gallu ystyried yr effaith ar yr ystod o systemau ffermio gwahanol yr ydym oll yn eu rheoli. Yr elfen fwyaf gwerthfawr i mi oedd gallu cerdded ochr yn ochr â rhai o ddoniau disgleiriaf y diwydiant. Rwy’n credu’n gryf yng Nghymru wledig.”