Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Iaith y Pridd

Ydych chi’n gwybod pa mor bwerus yw’r iaith Gymraeg? Mae nifer o gyfleoedd i fanteisio ar yr iaith Gymraeg er mwyn ychwanegu gwerth i’ch busnes

Er mwyn archwilio a datblygu’r cysylltiad hwn ymhellach, bydd cyfres o seminarau a gweithgareddau’n cael eu trefnu’n flynyddol ynglŷn â’r pynciau canlynol:
 

Bwyd-amaeth – ‘Blas y Pridd’
Os ydych yn gynhyrchydd cynradd, gallech ystyried cyfleoedd posib o fanteisio ar yr iaith Gymraeg i wneud elw masnachol. A allech chi ychwanegu gwerth i’ch cynnyrch trwy sefydlu cysylltiad gyda’r iaith Gymraeg a diwylliant?


Hamdden a Thwristiaeth – 'Pobl y Pridd'
Gall archwilio’r cysylltiadau rhwng teuluoedd ffermio a'r iaith Gymraeg gyfrannu’n helaeth tuag at y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

Trefnir gweithgareddau i symbylu datblygiad cynnyrch a gwasanaethau twristiaeth newydd sy'n defnyddio ac yn datblygu sgiliau teuluoedd ffermio ac yn elwa o'r iaith Gymraeg a'r diwylliant.


Pobl Ifanc – ‘Plant y Pridd’
Mae dyfodol yr iaith Gymraeg yn nwylo’r genhedlaeth ifanc. Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am bobl ifanc i sefydlu grŵp sy’n edrych yn benodol ar sut i ddefnyddio’r iaith yn fasnachol, ac ystyried sut y dylid trosglwyddo traddodiadau iaith Gymraeg o un genhedlaeth i'r llall.