Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Iechyd a Diogelwch

388 o ffermwyr, aelodau’r teulu a gweithwyr fferm

Dyma’r nifer o bobl sydd wedi cael eu lladd wrth weithio ar ffermydd Prydain yn y deng mlynedd diwethaf ac mae miloedd mwy wedi dioddef anafiadau difrifol a salwch sy’n gysylltiedig â’u gwaith.

Rôl Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn y lle cyntaf, trwy sefydliadau cysylltiedig, yw darbwyllo ffermwyr yng Nghymru bod yna heriau iechyd a diogelwch difrifol ar ein ffermydd. Yn ail, mae’n rhoi cyngor ac arweiniad mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch er mwyn gwella’r sefyllfa ac achub bywydau ar ein ffermydd.

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae diwydiannau eraill fel adeiladu a chwarela wedi gwella’u safonau diogelwch yn wahanol i’r diwydiant ffermio, a bellach rydych chi chwe gwaith yn fwy tebygol o gael eich lladd ar y fferm nag ar safle adeiladu.

Mae pob sefydliad sydd wedi cofrestru ar y ‘Siarter Iechyd a Diogelwch ar y Fferm’ wedi ymrwymo i’r egwyddor:

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

Cliciwch yma i lawrlwytho ein llyfryn Iechyd a Diogelwch.


Fideo: Iechyd a Diogelwch

Un farwaolaeth bob 9 diwrnod, dyna’r ffigwr brawychus sy’n profi pa mor beryglus ydy’r diwydiant amaeth ac ar wythnos diogelwch ar y fferm fe lawnsiodd Cyswllt Ffermio gynllun Mentora newydd.