Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Labordy Amaeth

Croesawu arloesedd, byddwch gam o flaen y gweddill

Mae cadw meddwl agored ynglŷn â syniadau newydd neu ddulliau gwell o weithio yn golygu croesawu arloesedd – elfen hanfodol i bob busnes sy’n dymuno datblygu a symud ymlaen.

Ei dasg gyntaf yw dod ag unigolion blaengar o’r un anian ynghyd mewn fforwm sy’n anelu at adnabod ac ystyried technoleg ac arloesedd newydd a all fod o fantais i ffermwyr a choedwigwyr Cymru. Mae modd i’r fforwm hefyd dynnu ar arbenigwyr o sefydliadau ymchwil mwyaf y DU a rhanddeiliaid perthnasol yn y diwydiant. 

Eu rôl, trwy’r Labordy Amaeth, fydd:

  • adnabod ac adolygu technoleg ac arferion arloesol a all fod yn fanteisiol i ffermwyr a choedwigwyr Cymru
  • rhannu gwybodaeth ynglŷn â’r cynnydd diweddaraf mewn technoleg gyda’r diwydiant gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu

Oherwydd natur a chyflymder newidiadau mewn arloesedd, byddwn yn agored i dderbyn syniadau ynglŷn â pha bynciau neu feysydd ddylid eu trafod yn ystod cyfnod cychwynnol y Labordy Amaeth.

Bydd ardal amlwg yn cael ei neilltuo yn Sioe Frenhinol Cymru eleni ar gyfer y Labordy Amaeth i arddangos detholiad o arloesedd i’r cyhoedd ffermio a choedwigaeth ehangach.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod o’r Labordy Amaeth, cysylltwch â ni.