Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Meini Prawf

Mae’r meini prawf ar gyfer y cymorthfeydd a’r clinigau un-i-un fel a ganlyn:

  • pob busnes ffermio a choedwigaeth sydd â
    • 3ha o dir cofrestredig yng Nghymru
    • Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN)
    • Rhif Daliad (CPH) Cymreig
  • newydd-ddyfodiaid sy'n dymuno cyrraedd y gofynion 3ha o fewn cyfnod 3 mlynedd
  • deiliaid coedwig a systemau ffermio arbenigol neu niche neu weithgareddau o dan y trothwy 3ha hyd at leiafrif o 0.5ha ar sail pob achos unigol