Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Meistr ar Borfa Cymru

Mae’r gwaith chwilio am Lysgenhadon Rheoli Porfa yng Nghymru wedi dechrau

 

A oes gennych chi ddealltwriaeth dda o reolaeth tir glas ac yn awyddus i ddatblygu ymhellach?

Ydych chi’n awyddus i ddysgu a mabwysiadu’r technegau diweddaraf o reoli porfa er mwyn gwneud y mwyaf o’r tir rydych chi’n ei reoli a chynnyddu'r elw o’r borfa?

 

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am gyfanswm o 30 o Lysgenhadon Rheoli Porfa i fynychu gweithdy 3 diwrnod (15 ymgeisydd llwyddiannus i bob gweithdy):
 
16-18 Ebrill 2018 
(Llaeth)
Gelli Aur, Sir Gâr, SA32 8NJ
Cliciwch yma i weld yr amserlen (gall newid)
 
21-23 Mai 2018
(Bîff a Defaid)
Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon, LL54 5DU
Cliciwch yma i weld yr amserlen (gall newid)

Bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Dewis a sefydlu rhywogaethau a mathau priodol o laswellt ar gyfer pori cylchdro dwys
 • Datblygu dealltwriaeth drylwyr o reolaeth pridd er mwyn sicrhau’r twf glaswellt gorau posibl
 • Deall a gweithredu elfennau ymarferol ac isadeiledd o fewn eich system bori.
 • Gallu mesur a dehongli mesuriadau twf glaswellt a’u mewnbynnu i feddalwedd rheoli porfa er mwyn gwneud penderfyniadau deallus wrth bori da byw.
 • Gallu rhoi cynllun manwl ar gyfer rheoli porfa ar waith ar eich fferm er mwyn:-
  • Cynyddu cynnyrch llaeth o borthiant a phorfa
  •  Cynyddu’r cynnydd pwysau byw mewn kg o’r borfa
  • Lleihau costau mewnbwn cyffredinol o fewn system seiliedig ar borfa

Meistr ar Borfa Cymru, Ebrill 2018

Mae'r ffenestr ymseisio ar gyfer Meistr ar Borfa Cymru 2018 bellach wedi cau.