Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Meistr ar Briddoedd

A hoffech chi wella eich rheolaeth pridd? Cynyddu eich cynhyrchiad porthiant neu leihau eich defnydd o wrtaith?

 

 

**Mae ffenest ymgeisio Meistr ar Briddoedd 2019 nawr ar gau!**

 

 

Bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • deall elfennau allweddol yn ymwneud â ffrwythlondeb pridd
  • deall gwahanol fathau o bridd a’u strwythur
  • gallu cwblhau asesiad maes yn ymwneud â rhinweddau pridd
  • egwyddorion gwrtaith nitrogen, ffosffad a photash
  • maetholion eilaidd
  • cynlluniau rheoli maetholion

Dyma rhai lluniau o weithdy Meistr ar Briddoedd 2019 nôl yn mis Mawrth:

                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adroddiad 2018: Rhaglen Meistr ar Briddoedd Cyswllt Ffermio yn rhoi sylw i hwsmonaeth dda ar bridd