Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Mentro

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ol o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?

Gall rhaglen Mentro newydd Cyswllt Ffermio gynnig:

  • gwybodaeth ynglŷn â'r opsiynau amrywiol ar gyfer mentro ar y cyd y gallech eu hystyried
  • pecyn integredig o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth busnes a chyngor cyfreithiol arbenigol, wedi’i deilwra ar gyfer eich gofynion busnes a phersonol chi
  • y sgiliau, arweiniad a'r gefnogaeth sydd arnoch ei angen i'ch cynorthwyo i gyflawni eich nodau
  • rhestr o bartneriaid mentro ar y cyd posib trwy ein cronfa ddata o newydd ddyfodiad sy'n chwilio am lwybr i ffermio a choedwigaeth, ynghyd â thirfeddianwyr sydd eisoes wedi sefydlu sy’n ystyried gadael neu gamu’n ôl o’r diwydiant

Darganfyddwch sut allwch chi ddod o hyd i bartner busnes addas a fydd yn eich cynorthwyo i gyrraedd amcanion eich busnes, trwy ein proses 3 cam syml.

Unwaith y byddwch yn datgan diddordeb yn rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio, trwy ein ffurflen gais ar lein, byddwn yn rhoi’r wybodaeth, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth arbenigol sydd arnoch ei angen i wneud dewisiadau a phenderfyniadau deallus ynglŷn â menter ar y cyd. 

Cliciwch yma i ddarllen ein Llawlyfr Mentro