Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Mentro

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ol o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?

 

Mae Mentro wedi’i lunio i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n barod i gamu’n ôl o’r diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd i ganfod partner busnes posib. Mae pecyn integredig sy’n cynnwys hyfforddiant, mentora, cyngor arbenigol a chefnogaeth busnes yn darparu’r wybodaeth a’r hyder angenrheidiol i gynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan i gyflawni eu hamcanion.

Cliciwch yma i ddarllen ein Llawlyfr Mentro

 

Gareth a Pam Stephens (Darparwyr Cyfle) a Aled Morgan (Ceisiwr)

 

Ar ba drywydd ydych chi am fynd?