Daw ail gam y rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2023. Bydd rhai busnesau fferm yn gweld ychydig iawn o effaith neu ddim effaith o gwbl, a bydd busnesau eraill angen amser a chefnogaeth er mwyn gallu cydymffurfio. Bydd y dull gweithredu graddol yn rhoi amser i chi baratoi a gwneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen. 

Rheoli Llygredd Amaethyddol

Related Newyddion a Digwyddiadau

Perfformiad… tyfiant… cynhyrchiant… a yw eich da byw yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl? - 20/05/2022
Mae problemau iechyd anifeiliaid yn effeithio nid yn unig ar eich
Cymorthfeydd - Deall eich Cyfrif Taliad Gwledig Cymru Ar-lein (RPW) - 19/05/2022
Sesiynau un-i-un gyda un o swyddogion y Gwasanaeth Cysylltwyr
Gwasanaeth Cynghori - 03/12/2021
Ydych chi’n edrych am ffyrdd o wella perfformiad eich defaid? Mae