Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru

Beth yw EIP yng Nghymru?

Nod EIP yw datrys problemau amaethyddol a choedwigaeth trwy dod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol ynghyd.

Mae pob prosiect sy'n cael ei gymeradwyo yn gallu hawlio hyd at £40,000 sy'n cael ei ariannu gan Menter a Busnes, ac yn gallu rhedeg am uchafswm o dair blynedd. Bydd EIP hefyd yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio,

I sicrhau bod y diwydiant amaethyddiath a choedwigaeth ehangach yn elwa o EIP bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu trwy raglen Cyswllt Ffermio a EIP-AGRI.