Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru

Gwneud syniadau arloesol yn realiti ar ffermydd a choetiroedd ledled Cymru

Mae EIP Cymru yn agwedd newydd tuag at ddatblygiad ymchwil ac arloesedd mewn amaeth yng Nghymru.

Bydd EIP Cymru yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi'i leoli yn Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS).

Cafodd yr EIP eu lansio’n wreiddiol gan yr UE yn 2012 a'u nod yw dod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol gwahanol ynghyd i ddatrys problemau amaethyddol cyffredin. 

Bydd canlyniadau, darganfyddiadau a chyngor ynglŷn â’r arfer gorau gan EIP Cymru yn cael eu lledaenu i'r diwydiant ehangach trwy raglen Cyswllt Ffermio a thrwy'r rhaglen EIP yn Ewrop.