Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Beth yw EIP Wales?

Nod EIP Wales yw datrys problemau amaethyddol a choedwigaeth trwy dod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol ynghyd.

Mae pob prosiect sy'n cael ei gymeradwyo yn gallu hawlio hyd at £40,000 ac yn gallu rhedeg am uchafswm o dair blynedd. Bydd EIP Wales hefyd yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio,

I sicrhau bod y diwydiant amaethyddiath a choedwigaeth ehangach yn elwa o EIP Wales bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu trwy raglen Cyswllt Ffermio a EIP-AGRI.