Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Rhwydwaith Arddangos

Mae Rhwydwaith Arddangos Cyswllt Ffermio yn rwydwaith o Safleoedd Arloesedd, Arddangos a Ffocws ar hyd a lled Cymru

Mae gweithgareddau'r rhwydwaith eisoes wedi ei roi ar waith a byddant yn parhau dros y misoedd nesaf.

Bydd prosiectau a threialon ar-fferm yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • integreiddio technoleg a/neu agweddau newydd i reolaeth
  • codi safonau o ran effeithlonrwydd ar-fferm
  • lleihau mewnbynau, cynyddu allbynnau
  • ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

Bydd y rhwydwaith yn sefydlu a dangos dyfeisiadau newydd mewn ffermio a choedwigaeth ac yn rhaeadru technoleg newydd ac arfer dda i'r diwydiant trwy ein digwyddiadau ar-fferm. Sicrhewch eich bod yn ymweld â'n calendr digwyddiadau yn rheolaidd lle cewch ddyddiadau a lleoliadau ar gyfer digwyddiadau ar y gweill.

Eisiau gwybod mwy am ein Rhwydwaith Arddangos? Darllenwch diweddariadau prosiect diweddaraf y Tîm Technegol neu cymerwch olwg ar Gyfeiriadur ein Tîm Technegol

 

Cliciwch yma i weld Adolygiad Safleodd Arddangos 2019.