Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Safleoedd Arddangos

Bydd Safleoedd Arddangos Cyswllt Ffermio yn chwarae rhan bwysig yn ein Rhwydwaith Arddangos newydd. Bydd y safleoedd yma a leolir ledled Cymru yn cael eu dewis er mwyn rhannu enghreifftiau o arfer da, arloesedd a thechnoleg newydd gyda'r diwydiant ehangach.

Bydd y Safleoedd Arddangos yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • integreiddio technoleg a/neu agweddau newydd i reolaeth
  • codi safonau o ran effeithlonrwydd ar-fferm
  • lleihau mewnbynau, cynyddu allbynnau
  • proffidioldeb

Bydd cefnogaeth sylweddol gan arbenigwyr yn y diwydiant i gynorthwyo gyda datblygu prosiectau ac i fonitro cynnydd 

Bydd gwybodaeth yn cael ei rannu gyda’r diwydiant ehangach fel rhan o'n rhaglen ddigwyddiadau. Byddwn yn eich annog i fynychu digwyddiadau Cyswllt Ffermio yn rheolaidd.  

Cewch weld drosoch eich hun ddulliau newydd o weithio a chynyddu eich dealltwriaeth a fydd yn ei dro yn gwella eich sgiliau, gan eich hysbrydoli a'ch annog i weithredu dulliau newydd o weithio o fewn eich busnes.


Dyma ein Safleoedd Arddangos:


Aberbranddu

Irwel Jones, Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda, SA19 8YE

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Cae Haidd Ucha

Paul a Dwynwen Williams, Cae Haidd Ucha, Nebo, Llanrwst,
LL26 0TF

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Fferm Great Tre-rhew

Jim a Kate Beavan,Great Tre-rhew Farm, Llanvetherine, Y Fenni, NP7 8RA

Sectorau Allweddol: Bîff, Defaid a Garddwriaeth


Llysun

Richard Tudor, Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng, SY21 0EL

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Marian Mawr

Aled Morris, Marian Mawr, Dyserth, Rhyl, LL18 6HT

Sector Allweddol:  Llaeth


Moor Farm

Andrew Rees, Moor Farm, Castell Gwalchmai, Hwlffordd,
SA62 3EE

Sectorau Allweddol: Llaeth


Newton Farm 

Richard a Helen Roderick, Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu
LD3 7YG

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Orsedd Fawr

Morris Gwyn Parry, Orsedd Fawr, Pencaenewydd, Pwllheli,
LL53 6RD

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Fferm Plas

Arwyn Jones, Fferm Plas, Llandegfan, Ynys Môn, LL59 5SB

Sectorau Allweddol: Bîff a Defaid


Rhiwgriafol

Rhidian Glyn, Rhiwgriafol, Talywern, Machynlleth, SY20 8NY

Sectorau Allweddol: Defaid


Tynyberth

Jack Lydiate, Tynyberth, Abbey-Cwm-Hir, Llandrindod, LD1 6PU

Sectorau Allweddol: Defaid


Tyreglwys

Geraint Thomas, Tyreglwys, Gypsy Lane, Llangennech, SA14 8YD

Sectorau Allweddol: Llaeth