Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Safleoedd Arloesedd

Mae Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio yn gweithredu mewn cydweithrediad â phrosiectau ymchwil academaidd gan rai o sefydliadau addysg amaethyddol gorau Cymru.

Mae prosiectau sy’n cael eu sefydlu ar y safleoedd hyn yn derbyn mewnbwn sylweddol gan arbenigwyr sector ac academyddion. Maent ar flaen y gad o ran ymchwil a datblygu o fewn amaethyddiaeth a choedwigaeth er mwyn rhoi'r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.  


Mae ein Safleoedd Arloesedd wedi cael eu nodi ar y map.

Gelli Aur

Llandeilo, SA32 8NJ

Prosiect Safle Arloesedd: Effeithlonrwydd Silwair – O’r Cae i’r Porthi

Glynllifon 

Ffordd Clynnog, Caernarfon, LL54 5DU

Prosiect Safle Arloesedd: Gwerthuso perfformiad a chynhyrchiant y mochyn Cymreig a’r mochyn Croesfrid

Gogerddan 

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Aberystwyth, SA23 3EE

Prosiect Safle Arloesedd: Ffermio manwl gywir gydag anifeiliaid sy’n cnoi cil: Datblygu technegau newydd i ffenoteipio’r anifail

Henfaes

Prifysgol Bangor, Abergwyngregyn, LL33 0LB

Prosiect Safle Arloesedd: Amaethgoedwigaeth

Innovis

Peithyll, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HU

Prosiect Safle Arloesedd: Ŵyna’n hwyrach – a yw hyn yn opsiwn ymarferol i ffermwyr defaid yng Nghymru?

Llysfasi

Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin Road, Ruthin, LL15 2LB

Prosiect Safle Arloesedd: Gwerthuso rôl geneteg yr hwrdd o ran cyfradd marw ŵyn

Pwllpeiran 

Canolfan Ymchwil Ucheldir Pwllpeiran, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AB

Prosiect Safle Arloesedd: Cynhyrchiant cynaliadwy yn yr ucheldir

Trawsgoed

Fferm Trawsgoed, Trawscoed, Aberystwyth, SY23 4LL

Prosiect Safle Arloesedd: Prosiect arfaethedig: Rhagweld cloffni’n gynnar ymysg gwartheg sy’n pori