Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 1 i 3 diwrnod o hyd. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn trafod y rhesymau dros gloffni mewn gwartheg a sut all y rhain effeithio ar les a chynhyrchiant eich buches. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i adnabod symptomau’r gwahanol glefydau a chyflyrau sy’n arwain at gloffni. Mae hwn yn gwrs hyfforddiant ymarferol. Gan ddibynnu ar y darparwr, mae sawl cwrs ar gael, yn amrywio o gwrs undydd ar hanfodion sylfaenol trimio traed hyd at gwrs trimio mwy cynhwysfawr megis dull 5 cam yr Iseldiroedd neu Ddull Llinell Wen Atlas o Ganada ar gyfer trimio traed gwartheg.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:

01558 509222


Cyfeiriad ebost:

hyfforddiant@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
Cae Cadno, Taliaris, Llandeilo, SA19 7DP / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a