Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer gweithdy Meistr ar Ffrwythlondeb nawr ar agor.

(Ffermwyr Llaeth)

 

A ydych yn awyddus i ddysgu ac i fabwysiadu'r technegau rheoli ffrwythlondeb mwyaf diweddar i wella lles a pherfformiad gwartheg a chynyddu proffidioldeb?

Cynhelir y gweithdy fel dwy weminar gyda’r nos (13 a 15 Chwefror 2023) ac un diwrnod ymarferol ar-fferm (1 Mawrth 2023) yng Ngholeg Gelli Aur.

Bydd y gweithdy yn ymdrin â’r amcanion canlynol:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o ffrwythlondeb gwartheg a'r ffactorau pwysig i'w cael yn gyflo.
 • Nodi'r paramedrau ffrwythlondeb cywir i'w mesur a'u monitro ar gyfer eich math o fuches a'ch system reoli.
 • Datblygu cynllun i wella perfformiad ffrwythlondeb eich buches, yn seiliedig ar eich system, data ac amcanion eich hun.
 • Cynorthwyo gyda’r pethau ymarferol sy’n berthnasol i’ch fferm eich hun, gan gynnwys:
  • Rheoli maeth, gan gynnwys sgorio cyflwr corff
  • Dulliau canfod a yw buwch yn gofyn tarw
  • Trin semen ac amseriad AI
  • Trin di-straen a chynyddu cyfraddau cenhedlu
  • Protocolau gorau cyn bridio ac ar gyfer canfod beichiogrwydd
  • Cael y gorau o ymweliadau ffrwythlondeb milfeddygon.

 

Cwblhewch y ffurflen gais isod erbyn 03/02/2023, am gyfle i fynychu gweithdy Meistr ar Ffrwythlondeb.

 

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer Meistr ar Ffrwythlondeb ar agor! Cliciwch yma i lenwi'r ffurflen gais.

(Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 12yp ar 3ydd o Chwefror 2023)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwenan Evans ar 07985 379819 / gwenan.evans@menterabusnes.co.uk


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Master Regen Cymru
*Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer Master Regen wedi cau!* Mae
Meistr ar Faeth Cymru
Mae maeth yn effeithio ar berfformiad y ddiadell yn yr hirdymor –
Meistr ar Gloffni Cymru (Llaeth)
Ydych chi’n awyddus i ddysgu ac i fabwysiadu’r technegau