Mae Welsh Lamb and Beef Producers Ltd yn gwmni cydweithredol gan ffermwyr sy'n rheoli nifer o gynlluniau gwarant fferm er mwyn hyrwyddo cig oen a chig eidion o Gymru. Os ydych chi'n aelod o WLBP trwy un o'r cynlluniau gwarant, gallwch gael mynediad a defnyddio adnodd Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid WLBP sydd ar-lein.

Mae’r Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid WLBP yn adnodd a sydd wedi ei ddylunio er mwyn cynorthwyo aelodau WLBP i gynnal cofnodion cywir a diweddar o reolaeth anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys llyfr diadell ddefaid, cofrestr buches, a chofnod prynu meddyginiaeth a rhoi triniaeth. Mae'r adnodd Cynllun Cofnodion Fferm a Iechyd Anifeiliaid ar gael i bob cynhyrchwr o fewn cynllun WLBP Ŵyn (FAWL), cynllun WLBP Bîff (FAWL), cynlluniau llaeth a chynllun Organig Cymru.

Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio gofrestru ar un o’n gweithdai. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gymhwysedd yma.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gweithdy, cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000813.

 

I weld dyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer y gweithdy hwn, cliciwch yma i weld y dudalen ‘Digwyddiadau’.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Tiwtora un-i-un ar gyfer y rheini â sgiliau TG sylfaenol
Hyd at ddau ymweliad cartref dwy awr o hyd gan diwtoriaid TG
Gweithdai Gwneud Treth yn Ddigidol – Yr Opsiynau
Mae angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant
Gweithdai i drafod Platfform Rheolaeth Fferm AgriWebb
Nod AgriWebb yw helpu gyda chadw cofnodion ac adrodd yn ôl ar