Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sgiliau a Mentora

Bydd Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth i fusnesau fferm a choedwigaeth trwy raglen Sgiliau a Mentora newydd, sy'n cynnwys ffocws ar ddatblygiad proffesiynol parhaus a phlatfform e-ddysgu newydd.

Byddwn yn eich hannog i gynllunio eich datblygiad personol a bydd ein staff yn rhoi cegnogaeth i'ch galluogi i wneud hyn drwy gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) ar lein.

Bydd unigolion cymwys hefyd yn gallu cael mynediad i gefnogaeth trwy elfennau amrywiol o'r rhaglen newydd gan gynnwys Mentora, Agrisgôp, yr Academi Amaeth a Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio.