Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sgiliau a Mentora

Bydd Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth i fusnesau fferm a choedwigaeth trwy raglen Sgiliau a Mentora newydd, sy'n cynnwys ffocws ar ddatblygiad proffesiynol parhaus a phlatfform e-ddysgu newydd.

Byddwn yn eich hannog i gynllunio eich datblygiad personol a bydd ein staff yn rhoi cegnogaeth i'ch galluogi i wneud hyn drwy gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) ar lein.

Bydd unigolion cymwys hefyd yn gallu cael mynediad i gefnogaeth trwy elfennau amrywiol o'r rhaglen newydd gan gynnwys Mentora, Agrisgôp, yr Academi Amaeth a Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio.

 

Gwobrau Lantra Cymru yn dathlu eu pen-blwydd yn 25 oed

Mae eleni'n garreg filltir bwysig ar gyfer Gwobrau Lantra Cymru wrth iddynt ddathlu eu pen-blwydd yn 25 oed.
I ddathlu'r garreg filltir hon, mae Lantra Cymru yn cynnal seremoni wobrwyo unigryw i'w chynnal ddydd Mercher23 Hydref yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod.

I weld y categorïau gwobrau ac i wneud enwebiad cliciwch yma.