Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sioe deithiol Ffermio ar gyfer y Dyfodol

  • Diogelu eich busnes at y dyfodol cyn Brexit

  • Mynediad at gefnogaeth busnes a thechnegol wedi’i ariannu'n rhannol neu’n llawn

  • Dechrau’r broses ar gyfer eich cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

Ymunwch â ni yn un o’r digwyddiadau yma am fwy o wybodaeth o’r gefnogaeth a’r gwasanaethau sylweddol sydd ar gael i chi.

• Diogelu eich busnes cyn Brexit

• Mynediad at gefnogaeth busnes a thechnegol wedi’i ariannu’n rhannol neu’n llawn

• Dechrau’r broses ar gyfer eich cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

PWYSIG: Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y Grant Busnes i Ffermydd (FBG) Llywodraeth Cymru, a fydd yn gallu darparu grant unigol rhwng £3,000 a £12,000, mae’n rhaid i bartner yn y busnes fynychu un o’r digwyddiadau ‘Ffermio ar gyfer y Dyfodol’ a drefnir gan Cyswllt Ffermio. Mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n mynychu fod wedi cofrestru fel partner busnes gyda Cyswllt Ffermio a Thaliadau Gwledig Cymru Llywodraeth Cymru. Bydd ffermwyr ledled Cymru yn gallu buddsoddi mewn oddeutu 70 eitem sy'n gysylltiedig ag iechyd anifeiliaid; geneteg a pherfformiad; rheoli cnydau; effeithlonrwydd egni; effeithlonrwydd adnoddau a TGCh.

Bydd y drysau'n agor am 7yh ac mae'n rhaid i bawb arwyddo i mewn, bydd y digwyddiad yn cychwyn am 7.30. Mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol.

Cliciwch ar leoliad a restrir isod er mwyn archebu'ch lle.


17/01/2018 - Pen-y-bont ar Ogwr

Gwesty St Mary, Golf & Events, St Mary’s Hill, Pencoed, Bro Morgannwg, CF35 5EA.


22/01/2018 - Aberaeron 

Gwesty'r Plu, Aberaeron, SA46 0AQ.


23/01/2018 - Caerfyrddin

Gwesty'r Ivy Bush Hotel, 11 Spilman St, Caerfyrddin, SA31 1LG.


25/01/2018 - Llandinam 

Neuadd Bentref Llandinam, Llandinam SY17 5BY.


30/01/2018 - Bangor

Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Heol Deiniol, Bangor, LL57 2TQ.


01/02/2018 - Bala

Clwb Golff y Bala, Penlan, Bala, Gwynedd, LL23 7YD.