Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sioe deithiol Ffermio ar gyfer y Dyfodol

  • Diogelu eich busnes at y dyfodol cyn Brexit

  • Mynediad at gefnogaeth busnes a thechnegol wedi’i ariannu'n rhannol neu’n llawn

  • Dechrau’r broses ar gyfer eich cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

Ymunwch â ni yn un o’r digwyddiadau yma am fwy o wybodaeth o’r gefnogaeth a’r gwasanaethau sylweddol sydd ar gael i chi.

 

PWYSIG: Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y Grant Busnes i Ffermydd (FBG) Llywodraeth Cymru, a fydd yn gallu darparu grant rhwng £3,000 a £12,000, mae’n rhaid i bartner yn y busnes fynychu un o’r digwyddiadau ‘Ffermio ar gyfer y Dyfodol’ a drefnir gan Cyswllt Ffermio. Mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n mynychu fod wedi cofrestru fel partner busnes gyda Cyswllt Ffermio a Thaliadau Gwledig Cymru Llywodraeth Cymru. Bydd ffermwyr ledled Cymru yn gallu buddsoddi mewn oddeutu 70 eitem sy'n gysylltiedig ag iechyd anifeiliaid; geneteg a pherfformiad; rheoli cnydau; effeithlonrwydd egni; effeithlonrwydd adnoddau a TGCh.

Os ydych am wneud cais am y Grant Busnes i Ffermydd (FBG), dyma eich CYFLE OLAF i fynychu digwyddiad Ffermio ar gyfer y Dyfodol sy’n hanfodol er mwyn mynegi diddordeb yn y cynllun.

Bydd y drysau'n agor am 7yh ac mae'n rhaid i bawb arwyddo i mewn, bydd y digwyddiad yn cychwyn am 7.30. Mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol.

Cliciwch ar leoliad a restrir isod er mwyn archebu'ch lle.

 

Er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y digwyddiadau yma, cliciwch yma.

21/08/2018 - Llanrwst

Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

23/08/2018 - Llanelli

Lolfa Quinnell, Parc y Scarlets, Llanelli, Sir Gar, SA14 9UZ

30/08/2018 - Llanfair-ym-Muallt

Yr Hen Neuadd Fwyd, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY