Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sut all Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP Cymru) eich helpu chi a'r diwydiant amaeth ehangach

A oes gennych chi syniad yr hoffech ei roi ar waith? A ydych chi’n ymwybodol o dechnoleg neu fenter newydd yr hoffech dreialu neu brofi? A fyddai o fantais i’ch busnes a/neu’r diwydiant ehangach yn Ewrop? Gallai EIP Cymru fod o gymorth i chi.

Bydd prosiectau sydd wedi'u eu cymeradwyo’n canolbwyntio’n bennaf ar feysydd gan gynnwys: 

  • datrysiadau technegol i gynyddu cynhyrchiant neu effeithlonrwydd adnoddau
  • gwasanaethau ecosystem
  • natur ymarferol y pridd
  • rheolaeth dŵr
  • datrysiadau integredig i’r gadwyn gyflenwi
  • meincnodi ac arloesedd rheolaethol i gynhyrchwyr
  • datblygiad cynlluniau newydd ym maes ansawdd bwyd ac iechyd da byw

Bydd cynigion arloesol eraill sy’n cefnogi blaenoriaethau'r UE yn amlwg hefyd yn cael eu hystyried.